Header image

Životné prostredie

Ekologická stopa spoločnosti HAGS.

Produkty spoločnosti HAGS sú vyrábané tak, aby mali čo najnižší vplyv na svetové životné prostredie. Pri každom novom produkte pokračujeme vo vývoji smerujúcemu k znižovaniu nášho vplyvu na životné prostredie analyzovaním toho, čo sa deje počas celého procesu – od návrhu, výroby, prepravy, spotreby až po recykláciu.

Navrhovanie ekologickejších produktov znamená zohľadňovanie toho, aký vplyv majú materiály, ktoré sú použité pri výrobe týchto produktov, na životné prostredie. Naším cieľom je odstrániť všetky látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Prečítajte si ďalšie informácie o našich materiáloch.

Certifikácia ISO 14001.

Spoločnosť HAGS je akreditovaná podľa medzinárodne uznanej normy o životnom prostredí. Systém riadenia životného prostredia ISO 14001 je navrhnutý tak, aby viedol k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia prostredníctvom organizácie.