Header image

Kvalita

Zákazníci po celom svete si čoraz viac uvedomujú význam kvality a ochrany životného prostredia. Zákazníci spoločnosti HAGS chcú vedieť, či naša organizácia uspokojí ich potreby. V priebehu rokov sme získali certifikáty podľa ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 (Systémy riadenia kvality a ochrany životného prostredia). Systém riadenia kvality a ochrany životného prostredia spoločnosti HAGS nám rámcovo pomáha zamerať sa na zákazníka a požiadavky na produkt, realizáciu procesov a účinnosť s dôrazom na neustále zdokonaľovanie a objektívne meranie.

Sme schopní zabezpečiť vysokú kvalitu tovarov a služieb vo všetkých dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.