Header image

Služby a podpora

Pre zábavné a udržateľné rekreačné miesta.

Naše služby pokrývajú všetko od plánovania až po hodnotenie stavu a údržbu. Keď sa rozhodnete pre riešenie od spoločnosti HAGS, poradí vám erudovaný zamestnanec spoločnosti HAGS, ktorý pôsobí vo vašom regióne a ktorý je oboznámený s vaším každodenným životom a rekreačným prostredím. Produkty spoločnosti HAGS sú odolné a trvanlivé. Opotrebovanie sa mení v závislosti od prostredia a miery používania. Výber materiálu je tomu prispôsobený. Poskytujeme aj globálnu popredajnú podporu.

Proces:

  • Diskusia o význame hry, mieste a rozpočte
  • Úvodné stretnutie a návšteva miesta
  • 3D návrh so zhrnutím a podrobnosťami
  • Montáž a inštalácia v prípade požiadavky
  • Údržba a popredajná podpora
  • Priebežná nasledujúca kontrola a kontakt