Header image

Údržba

Produkty z moreného dreva.

Časový interval a výber metódy údržby závisí od umiestnenia zariadenia a miery používania.
Povrchy s drobným mechanickým poškodením a inak neporušeným náterovým filmom sa opravujú použitím metódy A) priehľadným moridlom na drevo. Povrchy s rozsiahlym poškodením náterového filmu sa opravujú použitím metódy B) plnou farbou (pigmentovaná).

A. Priehľadné moridlo na drevo.

Nepracujte na priamom slnku alebo pri teplote nižšej ako + 10°C.

 1. Dôkladne vyčistite starý povrch alebo poškodenú plochu čističom pred nanášaním. Dôkladne vymyte vodou. Vyčistite miesta medzi doskami, kdekoľvek je to potrebné, aby sa vlhkosť riadne dostala von.
 2. Povrch sušte  až dovtedy, kým obsah vlhkosti nebude nižší ako 18 %.
 3. Zoškrabte alebo zabrúste poškodené (čierne) plochy, aby ste odstránili  uvoľnený náter, a potom aplikujte dva nátery olejového základného náteru  alebo ošetrite celý povrch. Medzi jednotlivými aplikáciami ho nechajte sušiť.
 4. Nechajte sušiť aspoň 4 hodiny pri teplote  + 10°C alebo vyššej.
 5. Aplikujte dva nátery moridla na drevo na poškodené plochy, až kým sa nedosiahne správna farba. Možno bude potrebné, aby sa konečný náter aplikoval na celý povrch. Nátery medzi jednotlivými aplikáciami nechajte vysušiť.

Nechajte sušiť aspoň 4 hodiny pri teplote +10°C alebo vyššej.

B. Plná farba moridla na drevo.

Nepracujte na priamom slnku alebo pri teplotách nižších ako + 10°C.

 1. Dôkladne vyčistite starý povrch alebo poškodenú plochu pomocou čističa pred náterom. Dôkladne vymyte vodou. Vysušte miesta medzi doskami, kdekoľvek je to potrebné, aby sa vlhkosť dostala riadne von.
 2. Povrch sušte až dovtedy, kým obsah vlhkosti nebude nižší ako 18 %.
 3. Zoškrabte alebo zbrúste poškodené (čierne) plochy, aby ste odstránili  uvoľnený náter, a potom aplikujte dva nátery základného olejového náteru alebo ošetrite celý povrch.  Medzi jednotlivými aplikáciami ho nechajte sušiť.
 4. Nechajte sušiť aspoň 4 hodiny pri teplote + 10°C alebo vyššej.
 5. Aplikujte dva nátery moridla na drevo plnej farby na poškodené miesta. Možno bude potrebné, aby sa konečný náter aplikoval na celý povrch.  Nátery medzi jednotlivými aplikáciami nechajte sušiť.

Nechajte zaschnúť aspoň 4 hodiny pri teplote + 10°C  alebo vyššej. Hoci farbivá moridla na drevo plnej farby boli špeciálne vyvinuté tak, aby ladili s odtieňom priesvitného moridla na drevo, môžu vzniknúť mierne rozdiely, keďže nie je technicky možné zaručiť  vždy 100 % zhodu.

Moridlá na drevo určené na údržbu.

Moridlá na drevo určené na údržbu sú k dispozícii v spoločnosti HAGS – olejový základný náter (bezfarebný) HAGS R353 340 v päťlitrových plechovkách a požadované farby v plechovkách s objemom 0,75 l. Môžete si objednať aj lakovaciu farbu. Na získanie ďalších informácií sa obráťte na vášho zástupcu spoločnosti HAGS!

Zlepšenie práškovaných oceľových komponentov.

Lakovací náter od spoločnosti HAGS sa môže použiť na opravu akéhokoľvek poškodenia práškovaných povrchov. Minimálna teplota je + 10°C. Nepracujte na priamom slnku.

 1. Dôkladne obrúste hrubé okraje okolo poškodenej plochy.
 2. Použite lakový benzín na vyčistenie plochy.
 3. Aplikujte lakovací náter a nechajte schnúť 8 hodín.