Header image

Ukotvenie, montáž a kontrola

Kotvenie.

Pre bezpečnosť a stabilitu musia byť herné zariadenia bezpečne namontované. Prvky HAGS sú dodávané s viacerými možnosťami kotvenia. Pre viac informácií kontaktujte zástupcu firmy HAGS vo vašej krajine alebo si o možnostiach kotvenia a farebných variantoch prečítajte tu (PDF).

Montáž.

Požiadavky na prepravu a zohľadnenie životného prostredia spôsobujú, že zariadenie od spoločnosti HAGS sa dodáva jedným zo štyroch spôsobov: ako nezmontované, ako zariadenie s vopred zmontovanými časťami alebo ako zariadenie úplne zmontované. Na bezpečnú a správnu inštaláciu sa musí práca vykonať v úplnom súlade s pokynmi na montáž, ktoré sú dodávané so všetkými produktmi od spoločnosti HAGS. Zariadenie musí byť nainštalované kvalifikovanými odborníkmi. Pri nedodržaní pokynov na inštaláciu zariadenia môže nastať bezpečnostné riziko a môže dôjsť k zániku záruky. Ak sú potrebné ďalšie pokyny na inštaláciu, obráťte sa, prosím, na obchodného zástupcu spoločnosti HAGS. Prístup do areálu musí byť úplne obmedzený až do úplného dokončenia práce, aby sa predišlo nehodám.

Kontrola.

Keď sa montážne práce ukončia a zariadenie na hranie je bezpečne na mieste , musí sa skontrolovať bezpečnosť, funkčná realizácia a montáž zariadenia. Akékoľvek odchýlky sa musia odstrániť pred používaním zariadenia.